Verificări și revizii periodice instalații gaze naturale

VERIFICARE INSTALATII GAZE

EK INSTAL G.N. ofera servicii complete de verificari instalatii utilizare gaze naturale si centrale termice, pentru clienti casnici si comerciali.

Conform legislatiei in vigoare, firmele autorizate ANRE pot efectua verificari periodice ale instalatiilor de utilizare gaze naturale la: asociatiile de proprietari, persoanele fizice, persoanele juridice si institutii. Aceste operatiuni sunt obligatorii pentru fiecare consumator.

Normativul tehnic de exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE, precizeaza urmatoarele:

Verificarea tehnica a instalatiei de utilizare este obligatorie a se efectua la un interval de maxim 2 ani. Aceasta se efectueaza de la contor pana la punctele de ardere (centrala termica, aragaz, soba, cuptor, convector, etc)

Ca urmare a efectuarii verificarii instalatiei de utilizare gaze naturale, se completeaza fisele ce atesta realizarea acestor operatiuni, in conformitate cu legislatia in vigoare. Fisele de verificare se depun de catre societatea noastra, cu numar de inregistrare, la operatorul de distributie si sunt luate in evidenta acestuia, iar un exemplar va ramane in posesia consumatorului.

Daca in urma verificarii tehnice a instalatiei de utilizare sunt constatate defecte, clientul final are obligatia remedierii acestora prin intermediul unui operatorului economic autorizat, in baza unui contract de prestari servicii. Clientul final semneaza Fisa de evidenta intocmita in urma verificarii tehnice a instalatiei de utilizare.

Operatorul economic are obligatia sa inregistreze la operatorul de sistem, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data intocmirii, dar nu mai tarziu de data scadenta precizata in notificare, Fisa de evidenta dupa inregistrare.

Fisele de evidenta se pastreaza dupa cum urmeaza: un exemplar la operatorul de sistem; un exemplar la operatorul economic; un exemplar la clientul final.

Etapele parcurse in efectuarea verificarilor tehnice periodice a instalatiilor de utilizare sunt urmatoarele:
  • Programarea verificarii tehnice a instalatiei de gaze telefonic sau prin email.
  • Realizarea verificarii propriu-zise prin operatiunile specificate in normativul de gaze, cu detectorul de gaz pentru instalatiile de utilizare.
  • Intocmirea documentatiei pentru verificarea instalatiei de gaze
  • Depunerea documentatiei de verificare, cu numar de inregistrare, la operatorul de distributie.
  • Transmiterea catre consumator a documentelor depuse in copie la operatorul de distributie.
  • Eventualele defecţiuni sau scãpãri de gaze se vor remedia cu titlu gratuit!
  • Reconstituire proiect instalaţie de utilizare gaze, in colaborare cu firme de proiectare autorizate ANRE.

0232-270-810
0755-330-011

SERVICII PROFESIONALEde verificari si revizii instalatii utilizare gaze la preturi avantajoase.

CONTACT
error: