Verificări și revizii periodice instalații gaze naturale

REVIZIE INSTALATII GAZE

EK INSTAL G.N. ofera servicii complete de revizii tehnice instalatii utilizare gaze naturale si centrale termice, pentru clienti casnici si comerciali.

Conform legislatiei in vigoare, firmele autorizate ANRE pot efectua revizii tehnice periodice ale instalatiilor de utilizare gaze naturale la: asociatiile de proprietari, persoanele fizice, persoanele juridice si institutii. Aceste operatiuni sunt obligatorii pentru fiecare consumator.

Normativul tehnic de exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE, precizeaza urmatoarele:

Revizia tehnica a instalatiei de utilizare gaze naturale este obligatorie a se realiza la un interval de maxim 10 ani. Aceasta se efectueaza inclusiv pentru coloana de gaz la care se racordeaza contoarele.

Revizia tehnica a instalatiei de utilizare gaze naturale este obligatorie a se efectua:

 • periodic, la maximum 10 ani;
 • dupa intreruperea utilizarii instalatiei de utilizare pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni;
 • dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare;
 • la cererea clientului final.

Daca in urma reviziei tehnice a instalatiei de utilizare sunt constatate defecte, clientul final are obligatia remedierii acestora prin intermediul unui operatorului economic autorizat, in baza unui contract de prestari servicii. Clientul final semneaza Fisa de evidenta intocmita in urma reviziei tehnice a instalatiei de utilizare.

Operatorul economic are obligatia sa inregistreze la operatorul de sistem, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data intocmirii, dar nu mai tarziu de data scadenta precizata in notificare, Fisa de evidenta dupa inregistrare.

Fisele de evidenta se pastreaza dupa cum urmeaza: un exemplar la operatorul de sistem; un exemplar la operatorul economic; un exemplar la clientul final.

Etapele parcurse in efectuarea verificarilor tehnice periodice a instalatiilor de utilizare sunt urmatoarele:
 • Programarea verificarii tehnice a instalatiei de gaze telefonic sau prin email.
 • Realizarea verificarii propriu-zise prin operatiunile specificate in normativul de gaze, cu detectorul de gaz pentru instalatiile de utilizare.
 • Intocmirea documentatiei pentru verificarea instalatiei de gaze
 • Depunerea documentatiei de verificare, cu numar de inregistrare, la operatorul de distributie.
 • Transmiterea catre consumator a documentelor depuse in copie la operatorul de distributie.
 • Eventualele defecţiuni sau scãpãri de gaze se vor remedia cu titlu gratuit!
 • Reconstituire proiect instalaţie de utilizare gaze, in colaborare cu firme de proiectare autorizate ANRE.

0232-270-810
0755-330-011

SERVICII PROFESIONALEde verificari si revizii instalatii utilizare gaze la preturi avantajoase.

CONTACT
error: