DETECTOARE GAZE NATURALE

Clientul final are obligatia sa asigure respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiei de utilizare.

In situatia in care, in urma verificarii sau a reviziei tehnice a instalatiei de utilizare, operatorul economic constata ca nu sunt indeplinite conditiile tehnice de functionare in siguranta a instalatiei de utilizare, clientul final are obligatia sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea acestor conditii, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaz.

Clientul final are obligatia sa inlocuiasca racordul flexibil montat in instalatia de utilizare, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acestuia, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului.

Clientul final are obligatia sa inlocuiasca detectorul automat de gaze montat la locul de consum, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acesteia, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului.

Detectorul automat de gaze poate fi achiziționat și de către clientul final, dar montarea lui pe instalația de utilizare a gazelor naturale se realizează doar de către un operator economici autorizat ANRE cu care acesta are încheiat contract de prestări servicii pentru verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare aferentă locului de consum și se consemnează în fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare sau de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale

Sursa: Ordin ANRE nr.179/2015

Compania EK INSTAL G.N., autorizatã ANRE tip EDIB nr. 17333/2017, asigurã cu profesionalism servicii de montare sau inlocuire detectoare de gaze.

0232-270-810
0755-330-011

SERVICII PROFESIONALEde verificari si revizii instalatii utilizare gaze la preturi avantajoase.

CONTACT
error: