DOCUMENTE NECESAREin vederea efectuarii verificarii / reviziei instalatiei de utilizare gaze

In momentul realizarii verificarii / reviziei instalatiei gaze naturale, clientul final are obligatia sa puna la dispozitia operatorului economic:
  • documentatia tehnica ce a stat la baza executiei instalatiei de utilizare, avizata de catre operatorul de sistem sau de catre un verificator de proiecte atestat, dupa caz;
  • documentele din care sa rezulte efectuarea in termen a verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi (VTP ISCIR centrala termica);
  • documentele din care sa rezulte ca a fost efectuata curatarea si verificarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor de ardere de catre operatorii economici autorizati, cu maximum 6 luni inainte de data verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei de utilizare.

In cazul in care clientul final nu detine documentatia tehnica a instalatiei de gaze, acesta are obligatia sa solicite, direct sau prin intermediul operatorului economic, o copie a acesteia de la operatorul de sistem sau de la operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalatia de utilizare.

 

Daca operatorul de sistem sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalatia de utilizare nu detine documentatia tehnica, clientul final are obligatia sa reconstituie, prin intermediul unui operator economic care detine autorizatie ANRE in baza unui contract de prestari servicii, urmatoarele documente in trei exemplare:

  • releveul constructiei pe care se traseaza instalatia de utilizare;
  • schema izotermica a instalatiei de utilizare;
  • memoriul tehnic cu privire la respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiei de utilizare.

Sursa: Ordin ANRE nr. 179/2015

0232-270-810
0755-330-011

SERVICII PROFESIONALEde verificari si revizii instalatii utilizare gaze la preturi avantajoase.

CONTACT
error: